Onze Impact

Bij Techone smelten talent, kennis en technologie samen om te bouwen aan een duurzamere toekomst. We weten waar we als landelijke IT dienstverlener van betekenis kunnen zijn.

Onze Missie

Onze missie is om het talent van vandaag in te zetten voor de wereld van morgen. We geloven dat door onze veelzijdige krachten en expertises te bundelen we grote stappen kunnen maken. Dit willen we doen op verschillende fronten, van de mens tot het product. Door onze verschillen in achtergrond en visie te gebruiken in haar kracht komen we tot nieuwe perspectieven. Perspectieven die we nodig hebben om onszelf klaar te stomen voor de toekomst.

Onze Aandachtsgebieden Voor Duurzaamheid

Milieu
Milieu

Techone blijft groeien. Dit betekent ook dat onze uitstoot met ons meegroeit. Hier zijn we ons maar al te goed van bewust. Groei biedt echter ook mogelijkheden. Vele handen maken nou eenmaal licht werk.

Mens & Maatschappij
Mens & Maatschappij

Bij Techone geloven we in de kracht van samenwerken. Effectieve samenwerking is echter niet mogelijk zonder aandacht voor het individu. Ieder teamlid draagt unieke perspectieven, vaardigheden en ervaringen bij aan het geheel. We streven ernaar een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin individuen kunnen groeien en zich gewaardeerd voelen, want juist in die verscheidenheid schuilt de kracht van ons succes.

Bestuur
Bestuur

Bij Techone leggen we de basis voor verantwoorde bedrijfsvoering met solide governance. Onze leidende principes omvatten transparantie, integriteit en effectief leiderschap. We streven ernaar om de hoogste normen van ethiek en naleving te handhaven in al onze zakelijke activiteiten. Dit realiseren we door de voortdurend evoluerende regelgeving op de voet te volgen en onze mensen daar te positioneren waar ze zichzelf het best kunnen ontplooien.