Elke nieuwe overname voegt waarde toe

“Rustig aan doen is niet één van mijn sterkste eigenschappen. Dus ga er maar vanuit dat er wat aankondigingen in het verschiet liggen”

Lees meer
Coert Coomans CEO

“Rustig aan doen is niet één van mijn sterkste eigenschappen. Dus ga er maar vanuit dat er wat aankondigingen in het verschiet liggen”

Techone heeft afgelopen twee jaar zo’n 30 overnames gedaan in het IT- en Telecom landschap. En daarbij niet de minste namen. Inmiddels lijkt de volgende fase in te gaan, waarbij de organisaties onder de Techone vlag meer gaan samenwerken. We zijn benieuwd waar deze speler nu staat en vragen het directeur Coert Coomans.

Het lijkt alsof jullie na de overnamegolf wat tot rust aan het komen zijn, of lijkt dat maar zo?

“Allereerst is het goed te zeggen dat overnames niet een doel op zichzelf zijn. Voor ons is het belangrijk dat een overname een win-win oplevert voor beide betrokken partijen. We noemen het daarom meestal ook ‘samengaan’. Overigens zitten we niet stil. Rustig aan doen is niet één van mijn sterkste eigenschappen. Dus ga er maar vanuit dat er wat aankondigingen in het verschiet liggen.”

Ik zie dat diverse (overgenomen) bedrijven gaan fuseren of samenwerken. Zullen we dat meer gaan zien?

“Het sluit vrij aardig aan bij wat ik hierboven zei. Een fusie zonder samenwerking heeft in mijn beleving niet veel zin. Het gaat om samen verder gaan, waarbij de optelsom meer is dan 1+1. Elk bedrijf heeft sterke en zwakke punten. Als je de sterktes ten volle kunt benutten wordt het een krachtiger geheel. Daar is de klant uiteindelijk enorm bij gebaat. En niet alleen de klant. Ook voor de medewerkers zien we dat ‘een grotere speeltuin’ – om het zo maar eens te noemen – leidt tot veel meer voldoening en uitdaging. Het zijn toch vaak stuk voor stuk ambitieuze mensen, die graag leren en van elkaar willen leren. Meer praktisch zie ik dat het logisch is een aantal zaken gezamenlijk centraal op te pakken, zodat de deelnemingen zich daar niet door hoeven laten afleiden. Je kunt dan denken aan gezamenlijke inkoop, personeelszaken, administratie/financiën en security. Maar ook bijvoorbeeld aan technische werkgroepen, om kennis te delen en praktische problemen op te lossen.”

Waar zie je synergie binnen de verschillende bedrijven binnen Techone. Wat kun je centraliseren bijvoorbeeld en wat niet?

“Het belangrijkste is dat we de sterktes van iedereen ten volle kunnen benutten. Daarmee zit de synergie niet zo zeer in het centraliseren van zaken. Met name de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende deelnemingen levert de grootste winst op. Kennis en kunde is voor iedere deelneming nu veel meer voor handen en direct beschikbaar. En daarmee is uiteindelijk de klant het beste geholpen. En dat staat bij Techone altijd voorop.”

Is het niet handiger om ze allemaal onder een merk te brengen?

“Wij vinden cultuur en identiteit belangrijk. Herkenning, voor de klant, maar ook voor de medewerkers. Het laatste wat we nastreven is een eenheidsworst worden. Iedereen hetzelfde maatpak, regels, alles hetzelfde. Liever zoeken we naar een meer dynamisch geheel, met ruimte voor samenwerking en ondernemerschap. Daarbinnen werkt eigenheid en identiteit juist weer vóór het geheel. Prachtig om te zien in de dagelijkse praktijk. Als je alles hetzelfde maakt, niemand meer het verschil maken.”

Ik zie dat er de laatste tijd ook sterk wordt ingezet op externe partnerships met vendoren e.d., denk aan KPN, Xelion en Kyocera. Wat is het idee erachter en zullen we dat meer gaan zien?

“Wij geloven dat we niet alleen staan in de wereld. Zeker niet in de dynamische wereld waar wij in bewegen. We willen verbonden blijven met de wereld om ons heen. Daarom gaan we graag duurzame partnerships aan. Voor onze deelnemingen is het tegelijk heel praktisch. De deelnemingen kunnen zelf bestellen en contact onderhouden met de partners. De voorwaarden hoeven ze zich niet druk over te maken, want de kaders zijn al daar. Dit gaat niet zo zeer om betere pricing, maar vooral om te zorgen dat we laagdrempeliger kunnen samenwerken met onze partners. Daar is iedereen bij gebaat in een wereld die snel verandert.”

Wat is jullie doelgroep? Ik lees ergens, het kleine MKB, maar dat is nog steeds erg ruim.

“Ons doel is een tevreden klant. Dat kan een MKB onderneming zijn, maar net zo goed een bedrijf met honderden medewerkers. Wel zien we dat we door onze cultuur en lokale aanwezigheid het beste tot ons recht komen bij het MKB in de brede zin van het begrip. We hebben in de groep ZZP-ers als klant maar ook grote bedrijven met 200 werknemers. De focus verschilt misschien iets per deelneming en helpt daarmee Techone de gehele markt te kunnen bedienen. Soms past een klant beter bij een andere deelneming en dan wisselt de klant soms van deelneming om zo beter naar zijn wensen bediend te worden. De klant staat hierin voorop.”

En focussen jullie ook op verticals?

“Als we vinden dat een klant of klantengroep hiermee geholpen is, dan zoeken we daar een logische aansluiting, die ook intern kan zijn. Maar als het voor de dienst beter is, zoeken we aansluiting bij een partner. “

Welke ontwikkelingen zie je in de markt en bieden kansen voor jullie?

“Cybersecurity en de bijbehoren wetgeving onder NIS2 zal belangrijk worden. Iedereen zal hier hard voor aan de slag moeten. Ook om dit bij andere bedrijven in de kritische sector voor elkaar te kunnen krijgen. Verder kijk ik met veel interesse naar AI oplossingen als ChatGPT. Ik denk dat dit voor de groep op velerlei vlak heel veel gaat brengen. Dit is bij Techone momenteel een zeer actueel thema en we hopen de eerste stappen dit jaar nog te kunnen zetten.“

Zijn jullie nog steeds geïnteresseerd in nieuwe overnamekandidaten?

“Absoluut. Wij zien dat elk bedrijf dat we mogen overnemen nog steeds waarde toevoegt aan Techone en wij zien ook dat Techone nog steeds in staat is waarde aan die bedrijven toe te voegen. Dus die interesse is er zeker en neem gerust met mij contact op mocht iemand uiteraard geheel vrijblijvend iets meer over onze aanpak en strategie willen weten. We willen het vooral allemaal niet te ingewikkeld maken in een wereld die van zichzelf al ingewikkeld genoeg is bij tijd en wijle.”

Bron: tbmnet.nl